close
تبلیغات در اینترنت
بیعت رضوان یا بیعت شجره

قطع درخت رضوان توسط حضرت عمر

 

قطع درخت 
بیعت الرضوان توسط حضرت عمر

 

ابن سعد با سند صحیح در حدیثی از نافع روایت فرموده است که : در یکی از روز ها  به حضرتعمر(رض)  خبر رسید که تعدادی از مسلمانان به پیش درخت بیعت الرضوان می‌روند و در آن‌جا به ظن اینکه محل متبرک است ، نماز بجا می اورند .بعد از اینکه حضرت عمر این داستان را شنید ، هدایت فرمود تا آن درخت را قطع کنند.

( التاریخ الاسلامی 19/260 ، طبقات ابن سعد (2/100)

این یکی از موضعهای عمر برای حمایت از توحید و ویران‌سازی راههای ورودی فتنه‌ است، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تابعین را طوری دید که‌ کارهایی را انجام می‌دهند که‌ اصحاب انجام نداده‌اند، پس این بدعتی است که‌ چه‌ بسا به‌ عبادت منجر می‌شود، از این‌رو هدایت فرمود که‌ آن‌را قطع نمایند.( التاریخ الاسلامی 19/260 ، طبقات ابن سعد (2/100)

 

ادامه مطلب