close
تبلیغات در اینترنت
جمع وتقصیر درنزد امام ابوحنیفه (رح):

جمع صلاتین  در حضر 

بسم الله الرحمن الرحیم 
جمع صلاتین  در حضر

مقدمه :
قبل از همه باید گفت که :
 جمع بین نمازها در شرع صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز مغرب با عشاءاختصاص دارد، بنابر این جمع كردن بین نماز صبح و نماز ظهر، و یا بین نماز عصر و نماز مغرب جایز نمی باشد. 

شرع اسلامی نه تنها جمع کردن نمازها را در سفر برای مسافر جواز(رخصت )داده است، بلکه جمع  صلاتين رادر حال مقیم بودن (حضر )هم جواز دانسته است . 

اکثر این حالات را که شرع بدان اشاره فرموده است عبارتند از :
مریضی شدید ، بارش و باران شدید ، طوفان 
 قوی وشدید ، گرمی وسردی بی اندازه هوا ویا هم هنگام مصروفیت هابه موضوعات حیاتی وضروری ، نام برد :