close
تبلیغات در اینترنت
شبهه از شما پاسخ از ما پاسخ به شبهات اسلام ستیزان

شبهه از شما پاسخ از ما

پاسخ به شبهات اسلام ستیزان

دین پاک اسلام از زمان پیدایش تاکنون مورد شبهه پراکنی اسلام ستیزان قرار گرفته و در هر عصری از انواع ترفند استفاده کرده اند در عصر حاضر نیز از طریق رسانه ها و اینترنت حملات غیر منصفانه خود را ادامه داده اند، البته در هر عصری شخصیتهایی برای دفاع از دین اسلام به پا خواسته اند از طریق رسانه و اینترنت و قلم.

یکی از افرادی به در حال حاضر علیه اسلام ستیزان دست به قلم شده و با توانایی و تبحر خاصی پاسخ اسلام ستیزان را از طریق کتاب و دنیای مجازی (اینترنت) پاسخ داده است دوست گرانقدر اینجانب استاد مراد یوسفی می باشد که در تلگرام کانال شبهه از شما پاسخ از ما را مدیریت می کند.

در ذیل نمونه ای از شبهات و پاسخها را می آوریم همراه با لینک کانال: