close
تبلیغات در اینترنت
قیاس

حکم، احکام

 

حکم «احکام» عبادی توقیفی است 
قیاس واستحسان درآن جای ندارد

کلمهء  عبادت:
کلمــﮥ عِبادت در قرآن عظیم الشأن  بصورت کل (  275 )  بار  ذکر گردیده است

عبادت از ریشهء  «عَبَدَ» و به معنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نهایت خضوع است. از ریشهء عبد دومصدرعبودیت و عبادت مشتق شده‌است.

این دو اصطلاح هم در زبان عبری وهم در زبان عربی مورد استفاده قرار گرفته، که البته دارای یک معنی می باشد.

عبادت و پرستش بصورت کل در سه دین بزرګ ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت واسلام  ) بعنون یک اصل جدا ناپذیربرشمرده می‌شود که در هر سه دین به عنوان یکی از اولویت‌ها بر آن تأکید شده‌است.